ที่อยู่


WHA Eastern Seaboard IE 1
500/108 นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด หมู่ที่ 3 ต.ตาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง ระยอง 21140

โทร : +66 (0)33-012079


Google Map


View Chubu Techno (Thailand) Co.,Ltd. in a larger map